Sushi rinkiniai

SAKE SET

11,90

KAMI (16 VNT.)

11,90

KENZO (16 VNT.)

14,20

BONSAI (24 VNT.)

23,90

SAKURA (24 VNT.)

22,90

NOKI (32 VNT.)

29,80

ASAKI TOP (40 VNT.)

42,90