Sushi rinkiniai

SAKE SET

KAMI (16 VNT.)

KENZO (16 VNT.)

BONSAI (24 VNT.)

SAKURA (24 VNT.)

NOKI (32 VNT.)

ASAKI TOP (40 VNT.)