Nigiri, sashimi, gunkan

46. Sake nigiri

2,45

Lašiša

47. Maguro nigiri

2,45

Marinuotas tunas

50. Sake gunkan

3,15

Lašiša, Karai padažas

51. Maguro gunkan

3,15

Marinuotas tunas, Karai padažas

54. Sake sashimi

6,80

Lašiša, Lollo Rosso salotos, agurkai

55. Maguro sashimi

7,95

Marinuotas tunas, Lollo Rosso salotos, agurkai